Huisregels

Bij het betreden van het festivalterrein zijn enkele regels van toepassing.

We willen je vragen rekening te houden met het volgende:

 • Om de Nacht van de Kaap te bezoeken moet men 18 jaar of ouder zijn. Vergeet niet je legitimatie mee te nemen, hier kan om gevraagd worden.
 • Bij binnenkomst is het mogelijk dat er visitatie wordt uitgevoerd.
 • Het is tevens mogelijk dat de bezoekers van het evenement vooraf worden gefouilleerd.
 • Aan degene die zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd.
 • Hinderlijk gedrag kan leiden tot verwijdering van het festivalterrein.
 • Het is bezoekers niet toegestaan mee te nemen:
  • Professionele film- en videoapparatuur, eet- en drinkwaren, slag-, stoot- of steekwapens of andere gevaarlijke voorwerpen (glas/blik/plastic flessen), soft/harddrugs.
  • Huisdieren zijn toegestaan, mits aangelijnd en ze geen hinder veroorzaken voor andere bezoekers.
  • Rijwielen/scooters/brommers e.d. zijn niet toegestaan op het festivalterrein. Deze dienen in de daarvoor bestemde stallingen geplaatst te worden.
 • Het is niet toegestaan open vuur te veroorzaken op het festivalterrein.
 • Het is niet toegestaan om op of in de nabijheid van het festivalterrein flyers te verspreiden of posters op te hangen zonder toestemming van de organisatie.
 • Het betreden van het festivalterrein en het bijwonen van het festival zijn geheel voor eigen risico van de bezoekers.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen, alsmede voor schade in welke vorm dan ook aan bezoekers zelf.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen van de beveiliging en ander personeel.
 • Het is niet toegestaan het festivalterrein met alcoholhoudende drank te verlaten.