Huisregels

Bij het betreden van het festivalterrein zijn enkele regels van toepassing.

We willen je vragen rekening te houden met het volgende:

 • Om de Nacht van de Kaap te bezoeken moet men 18 jaar of ouder zijn. Vergeet niet je legitimatie mee te nemen, hier kan om gevraagd worden.
 • Bij binnenkomst is het mogelijk dat er visitatie wordt uitgevoerd.
 • Het is tevens mogelijk dat de bezoekers van het evenement vooraf worden gefouilleerd.
 • Aan degene die zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd.
 • Hinderlijk gedrag kan leiden tot verwijdering van het festivalterrein.
 • Het is bezoekers niet toegestaan mee te nemen:
  • Professionele film- en videoapparatuur, eet- en drinkwaren, slag-, stoot- of steekwapens of andere gevaarlijke voorwerpen (glas/blik/plastic flessen), soft/harddrugs.
  • Rijwielen/scooters/brommers e.d. zijn niet toegestaan op het festivalterrein. Deze dienen in de daarvoor bestemde stallingen geplaatst te worden.
 • Het is niet toegestaan open vuur te veroorzaken op het festivalterrein.
 • Het is niet toegestaan om op of in de nabijheid van het festivalterrein flyers te verspreiden of posters op te hangen zonder toestemming van de organisatie.
 • Het betreden van het festivalterrein en het bijwonen van het festival zijn geheel voor eigen risico van de bezoekers.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen, alsmede voor schade in welke vorm dan ook aan bezoekers zelf.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen van de beveiliging en ander personeel.
 • Het is niet toegestaan het festivalterrein met alcoholhoudende drank te verlaten.

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws over de Nacht van de Kaap?

Meld je nu aan voor de Kaapse nieuwsbrief.

* indicates required